Other

Lovsko orožje skozi zgodovino

Eno najpomembnejših orodij v zgodovini človeštva je bilo lovsko orožje. Od kamnitih nožev do lokov in puščic so ljudem omogočala preživetje, saj so z njimi lovili plen za hrano. Lovsko orožje se je skozi čas razvijalo, da je postalo učinkovitejše in uspešnejše, in ima še danes pomembno vlogo v življenju ljudi.…

Kahles K525i review

The Kahles K525i is a precision rifle scope that offers shooters premium features and performance. Designed for long-range shooting, the K525i features a 5x magnification range and a 25mm objective lens diameter. This combination allows the scope to provide a wide field of view while still providing ample magnification for precise shots at distance.…

Titan 6 review

The RÖWA TITAN 6 is a gun designed by the German company RÖWA (Röwer Waffen). It was introduced at IWA in late 2007. The design of this revolver comes from the Russian TULA TOZ-35 and TOZ-78 which were manufactured between 1930 and 1991, but has more features than its predecessors. The TITAN is not just some old gun rechambered into .357 Magnum or some other cartridge: it was designed to handle the pressure and strain of firing powerful handgun rounds.…