Other

Izbira najboljše lovske puške

Pri izbiri najboljše lovske puške je treba upoštevati številne dejavnike kot so vrsta divjadi, ki jo nameravate loviti, teren, na katerem boste lovili, in vaše osebne preference. Vendar pa je ob tako velikem številu različnih pušk na trgu težko vedeti, kje začeti.…

Lovsko orožje skozi zgodovino

Eno najpomembnejših orodij v zgodovini človeštva je bilo lovsko orožje. Od kamnitih nožev do lokov in puščic so ljudem omogočala preživetje, saj so z njimi lovili plen za hrano. Lovsko orožje se je skozi čas razvijalo, da je postalo učinkovitejše in uspešnejše, in ima še danes pomembno vlogo v življenju ljudi.…

Kahles K525i review

The Kahles K525i is a precision rifle scope that offers shooters premium features and performance. Designed for long-range shooting, the K525i features a 5x magnification range and a 25mm objective lens diameter. This combination allows the scope to provide a wide field of view while still providing ample magnification for precise shots at distance.…

Titan 6 review

The RÖWA TITAN 6 is a gun designed by the German company RÖWA (Röwer Waffen). It was introduced at IWA in late 2007. The design of this revolver comes from the Russian TULA TOZ-35 and TOZ-78 which were manufactured between 1930 and 1991, but has more features than its predecessors. The TITAN is not just some old gun rechambered into .357 Magnum or some other cartridge: it was designed to handle the pressure and strain of firing powerful handgun rounds.…